"CARTOON" icecream was founded by Mr. Vanich and Mrs. Keng JITTANICH. Initially, it was only a small shop located in Padrew, a small city in the province of Chachoengsao. Since they always made their icecream with belief that "good ingredients make good tastes", their icecream consisted of unique and fresh ingredients with tasteful quality from reliable resources across Thailand.   
After higher demand of customers, JITTANICHs decided to build an icecream factory to support the expansion and quality consistency. Until now, we have still continuously created and developed our icecream and its remarkable taste to reflect our passion and commitment to our Thai icecream delicacies.

 

ไอศกรีมการ์ตูนได้เริ่มกำเนิดจาก นายเม้ง หรือนายวณิชย์ และนางเค็ง จิตตาณิชย์ สองสามีภรรยาได้เริ่มทำร้านไอศกรีมเล็กๆ ภายในเมืองแปดริ้วโดยเริ่มทดลองทำไอศกรีมด้วยสูตรของตนเองขึ้นมาที่บ้าน โดยนำส่วนผสมจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าว่าเป็นไอศกรีมที่มีรสชาติหอมหวานอร่อย จึงได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ไอศกรีมการ์ตูน

เมื่อเริ่มแรกนั้นมีการผลิตแต่เพียงไอศกรีมแบบปั่นเป็นถังๆ ตักเป็นถ้วยขายคู่กับขนมอื่น ๆ อาทิเช่น ขนมลูกชิด, ขนมไข่, ข้าวเหนียว, ข้าวโพด เป็นต้น ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นที่นิยมแก่ผู้บริโภค นายวณิชย์ และนางเค็ง ภรรยาคู่ทุกข์คู่ยาก จึงได้ร่วมกันพัฒนาไอศกรีมเพิ่มในรูปแบบแท่งสำเร็จรูป และได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า จนเริ่มมีพ่อค้าแม่ค้ารายอื่นเข้ามาติดต่อขอซื้อเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ

 

ต่อมาเพื่อรองรับการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งสถานที่เดิมก็เริ่มไม่เหมาะสมกับปริมาณการผลิตที่มากขึ้น นายวณิชย์และครอบครัวจึงได้ลงทุนสร้างโรงงานพร้อมทั้งจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตตานิช ไอศกรีม จำกัด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2521 และได้เริ่มใช้ชื่อตราสินค้าว่าไอศกรีม “การ์ตูน” นอกจากนี้ยังมีการนำเข้าเครื่องจักรที่ทันสมัยจากต่างประเทศ ในการพัฒนาคุณภาพการผลิตเพื่อให้ได้ไอศกรีมที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงรูปแบบที่มีความหลากหลาย อาทิเช่น แบบบรรจุขนมโคนโรยหน้าช็อคโกแลตและถั่ว, แบบบรรจุถ้วย, หรือแบบไอศกรีมหวานเย็นบรรจุในหลอดกระดาษ เป็นต้น

 

จากรสชาติของไอศกรีมที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของไทยผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไอศกรีมการ์ตูนจึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกล้เคียง ห้างหุ้นส่วน จิตตานิช ไอศกรีม จึงได้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการขยายงานที่มากขึ้น ต่อมาจึงได้จดทะเบียนเป็นบริษัท จิตตานิช แปดริ้ว จำกัด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 นอกจากนี้ยังได้ขยายการขายไอศกรีม “การ์ตูน” ไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ มากขึ้นของประเทศไทย

ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนา

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการที่จะพัฒนาไอศกรีมการ์ตูน โดยใช้เทคโนโลยีที่มีมาตรฐานทันสมัย แต่ยังคงเอกลักษณ์รสชาติของไอศกรีมไทย ในการผลิตไอศกรีมที่มีทั้งความอร่อย ความสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานสำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย

 

สำหรับบริษัทฯ นั้น มองว่า ไอศกรีม “การ์ตูน” ไม่ได้เป็นแค่เพียงขนมหวานเท่านั้น ไอศกรีมการ์ตูนยังคงเป็นไอศกรีมที่ผสมผสานความพากเพียร และความมานะอดทน รวมถึงความตั้งใจในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยคนไทยเพื่อคนไทยด้วยกันเอง ตามเจตนารมณ์ของผู้บริหาร ที่ต้องการอยากจะเห็นสินค้าไทยที่มีคุณภาพ และทุกคนสามารถบริโภคได้ในราคาที่เหมาะสม 

Visitors: 59,795